Integracja z platformą Microsoft Teams

Microsoft Teams to platforma do komunikacji i współpracy zespołowej. Umożliwia ona tworzenie wirtualnych zespołów, które mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem czatów, wideokonferencji i rozmów głosowych. Teams umożliwia także dzielenie się plikami, dokumentami i notatkami, a także integrację z innymi aplikacjami i narzędziami. Dzięki Teams zespoły mogą efektywniej współpracować, zarządzać projektami i organizować spotkania, a także szybko i łatwo uzyskiwać informacje i wskazówki od innych członków zespołu. Wszystko to jest dostępne w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie i organizację pracy zespołowej.

Platforma CloudPBX umożliwia integrację systemu telekomunikacyjnego z Microsoft Teams poprzez bramę SBC. Dzięki integracji uzyskujesz:

  • Ujednolicenie komunikacji w Twojej organizacji,
  • połączenia telefoniczne pomiędzy platformą MS Teams oraz telefonami wewnętrznymi w Twojej centrali,
  • integrację z siecią PSTN,
  • możliwość wykonywania i przyjmowania połączen telefonicznych z sieci PSTN za pomocą klienta MS Teams,
  • możliwość organizowania spotkań z abonentami telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Jak zintegrować centralę z platformą MS Teams?

Integracja systemu telefonicznego CloudPBX to proces polegający na udostępnieniu dedykowanego gatewaya SBC po stronie CloudPBX, oraz wykorzystanie funkcjonalności Direct Routing na platformie MS Teams.

Aby skorzystać z direct routing w Microsoft Teams, należy wykonać następujące kroki:

  • Skonfiguruj odpowiednie połączenie SIP trunkingowe z dostawcą usług telefonicznych, z którym chcesz zintegrować Teams. W tym celu podamy Ci wszytskie niezbędne informacje, takie jak adres IP SIP, porty, domena SBC.
  • Przygotuj infrastrukturę sieciową, aby umożliwić połączenie między platformą Teams a dostawcą usług telefonicznych.
  • Skonfiguruj rozwiązanie Direct Routing w Azure, aby umożliwić przekazywanie połączeń między platformą Teams a dostawcą usług telefonicznych.
  • Skonfiguruj numerację telefonów dla użytkowników w platformie Teams, aby umożliwić im wykonywanie połączeń telefonicznych do sieci publicznej.

Po wykonaniu tych kroków, użytkownicy będą mogli korzystać z platformy Teams, aby wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne do sieci publicznej. Aby to zrobić, muszą po prostu wybrać numer telefonu, który chcą wykonać, a Teams przekieruje połączenie do dostawcy usług telefonicznych za pośrednictwem połączenia SIP trunkingowego.

Dzięki direct routing w Microsoft Teams można uzyskać zalety integracji telefonii z platformą Teams, takie jak lepsza integracja z innymi narzędziami i aplikacjami, uproszczone zarządzanie użytkownikami i numeracją telefonów, a także elastyczność w konfiguracji połączeń telefonicznych.