Wsparcie dla zewnętrznych rozwiązań

Nowoczesny system telefoniczny jest tylko jednym z wielu narzędzi wspomagających pracę w organizacji. Siłą systemu CloudPBX jest możliwość współpracy z innymi aplikacjami, pozwalając na łatwą organiację kontaktów, zapis i katalogowanie połączeń, dostep do nagrań, billingów i statystyk oraz wiele innych funkcjonalności.

Microsoft Teams

Luty 2023 CRM

Microsoft Teams to platforma do komunikacji i współpracy zespołowej. Umożliwia ona tworzenie wirtualnych zespołów, które mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem czatów, wideokonferencji i rozmów głosowych. MS Teams umożliwia również prowadzenie połączeń telefonicznych za pośrednictwem internetu, z wykorzystaniem protokołu VoIP (Voice over Internet Protocol).

Integracja z systemem CloudPBX pozwala na ujednolicenie komunikacji wewnątrzfirmowej, a również komunikację MS Teams z siecią PSTN.

Salesforce

Luty 2024 CRM

Salesforce CRM to wszechstronna platforma chmurowa służąca do zarządzania relacjami z klientami, oferująca funkcje takie jak zarządzanie sprzedażą, obsługa klienta i marketing. Dzięki elastyczności i możliwości dostosowania do potrzeb biznesowych, jest popularnym rozwiązaniem w różnorodnych branżach.

Firma Clorce udostępniła narzędzie Quakker, które pozwala zintegrować CRM z CloudPBX i stworzyć Contact Center w Salesforce system telekomunikacyjny staje się integralną częścią

Zoho CRM

Maj 2022 CRM

Zoho to jedna z największych platform CRM dla organizacji wymagających pełnego zarządzania procesem sprzedaży. Wyposaża organizacje w oprogramowanie do zarządzania pełnym cyklem życiowym relacji z klientami.

Dzięki integracji z wirtualną centralą CloudPBX system telekomunikacyjny staje się integralną częścią narzędzi sprzedażowych. Wykonuj połączenia z aplikacji ZOHO, rejestruj historię kontaktów telefonicznych i twórz zaawansowane raporty skuteczności kontaktów telefonicznych.

Zendesk

Styczeń 2023 CRM

Zendesk Support to oprogramowanie do zarządzania zgłoszeniami klienckimi. Aplikacja pozwala na wygodne śledzenie, obsługiwanie i priorytetyzowanie zgłoszeń.

Dzięki integracji z CloudPBX , agenci mogą wykonywać i odbierać połączenia bezpośrednio z aplikacji. W przypadku nagrywania rozmów, historia zgłoszenia może zawierać również zapis rozmowy telefonicznej.

ProDentis

Luty 2022 CRM

ProDentis to nowoczesny program do kompleksowego zarządzania gabinetem i kliniką stomatologiczną.

Integracja z systemem CloudPBX znacznie usprawnia pracę w zakresie kontaktów telefonicznych z pacjentami. Połączenia przychodzące generują automatyczne otwieranie kartotek pacjentów, a dostęp do billingów pozwala na utzymanie stałego kontaktu z pacjentem mimo dużego obciążenia telefonicznego.

CloudPBX API

Grudzień 2021 API

System CloudPBX udostępnia interfejs programistyczny API, dzięki któremu możliwa jest integracja zewnętrznego oprogramowania na poziome wymiany danych, wywoływania poleceń oraz monitorowania zdarzeń w centrali. Wykorzystanie ustandaryzowanych protokołów i formatów (REST/WS/JSON) pozwala na szybką implementację funkcji telefonicznych we własnych rozwiązaniach informatycznych.